FAQ 2021

(English version below)

FAQ Renswoude Horse Trials 2021
Als organisatie krijgen we veel vragen binnen. Hieronder hebben we de meest gestelde vragen voor je uitgelicht.

Q. Moet ik mij als Nederlandse deelnemer laten testen op Covid-19?
A. Nederlands deelnemers hoeven zich niet te laten testen. Bij je aankomst moet je een gezondheidsverklaring tonen.

Q. Heb ik een quarantaine- en topsportverklaring nodig van de OC?
A. Per 1 juni 2021 worden de quarantaine regels aangescherpt. Afhankelijk vanuit welk land je afreist
naar Nederland zal je moeten beschikken over een quarantaine- of topsportverklaring. De
quarantaineplicht is gereduceerd tot een specifiek aantal door de overheid benoemde landen. De
lijst met deze landen staat hier gepubliceerd.

Kom je uit een van onderstaande landen dan moet je een topsportverklaring aanvragen bij de organisatie van de RHT. Deze lijst wordt iedere woensdag geactualiseerd op de website van de Rijksoverheid:
• Argentinië;
• Bahrein;
• Bolivia;
• Brazilië;
• Chili;
• Colombia;
• Costa Rica;
• Cyprus;
• Dominicaanse Republiek;
• Ecuador;
• Frans-Guyana;
• Guyana;
• Kaapverdië;
• Litouwen;
• Maldiven;
• India;
• Panama;
• Paraguay;
• Peru;
• Seychellen;
• Suriname;
• Uruguay;
• Venezuela;
• Zuid-Afrika;
• Zweden.
Kom je vanuit een van deze landen? Dan moet je de volgende (extra)documenten bij je hebben:
• Topsportverklaring (aan te vragen via bestuur@renswoudehorsetrials.nl)
• Quarantaineverklaring
Meer info over deze nieuwe quarantaine regel lees je op onze website www.renswoudehorsetrials.nl.

Q. Welke documenten moet ik als deelnemer, begeleider, official bij me hebben bij aankomst?
A. Per 1 juni 2021 worden de quarantaine regels aangescherpt. Voor de uitzondering voor topsport betekent dit dat je extra documenten nodig hebt. Dit geldt voor reizigers uit oranje/rode gebieden en voor sporters, begeleiders en officials. De volgende (extra) documenten moet je bij je hebben:
• Brief NOC*NSF
Quarantaineverklaring

Q. Mag ik als deelnemer extra personen meenemen?
A. Als deelnemers aan de wedstrijd mag je een groom en coach meenemen. Zij moeten bij aankomst een gezondheidsverklaring tonen.

Q. Waar kan ik het vraagprogramma vinden?
A. Het vraagprogramma is te vinden via deze link: https://schedules.fei.org/schedule/2021_CI_0016/C

Q. Op welke dagen kan ik arriveren?
A. Om alles geleidelijk te laten verlopen hebben we verschillende tijdslots waarin je kan arriveren:
• Dinsdag 01-06-2021, tussen 14.00 en 15.00 uur
• Woensdag 02-06-2021, tussen 08.00 en 16.00 uur
• Donderdag 03-06-2021, tussen 08.00 en 12.00 uur
Aankomst buiten deze uren is niet toegestaan. Aankomst op dinsdag tussen 14.0uur en 15.00 uur is alleen mogelijk wanneer je je hebt aangemeld bij secretariaat@renswoudehorsetrials.nl.

Q. Welke checks i.v.m. Rhino worden bij aankomst gedaan?
A. Alle paarden moeten bij aankomst gecheckt worden door een van de veterinairs. Eerder mogen de paarden niet gestald worden. De temperatuur van het paard wordt bij aankomst opgenomen door de ruiter of groom. Gebruik hiervoor eigen materiaal. Onze veterinairs zullen ook vragen om de volgende documenten:
• Paspoort van het paard
• The Equine Health Self-Certification Form
• De gebruikelijke documenten wanneer je aankomt vanuit het buitenland.

Q. Waar kan ik de startlijsten en uitslagen vinden?
A. Startlijsten en uitslagen zijn te vinden op www.rechenstelle.de

Q. Voor vertrek heb ik een PCR test nodig. Kan ik mij laten testen op het terrein?
A. Op vrijdag 4 juni is er een bus aanwezig waar je je een PCR test kan laten afnemen.

Q. Met welke Covid-19 maatregelen moet ik rekening houden?
A. De basisregels zijn te allen tijde van kracht:
• Was vaak en goed uw handen
• Houd 1,5 meter afstand van anderen
• Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen
• In publieke ruimtes is een mondkap verplicht.

Q. Ik ben deelnemer en kom uit het buitenland. Moet ik mij laten testen op Covid-19?
A. Ja, als buitenlandse deelnemer moet je je laten testen op Covid-19. Bij aankomst op het terrein moet je een negatieve PCR test tonen.

Q. Mag ik als deelnemer (i.v.m. Covid-19) tijdens de wedstrijd van het terrein af?
A. Om zoveel mogelijk verplaatsingen te voorkomen is het wenselijk om het terrein zo min mogelijk te verlaten om zoveel mogelijk onnodig reisbewegingen te voorkomen.

Q. Ik ben official. Moet ik mij laten testen?
A. Nederlandse officials moeten bij aankomst een gezondheidsverklaring inleveren. Officials die vanuit het buitenland komen moeten een negatieve PCR test kunnen laten zien.

Q. Ik ben volledig gevaccineerd moet ik mij dan alsnog laten testen op Covid-19?
A. Ja, ook al ben je volledig gevaccineerd dan is bij aankomst vanuit het buitenland een negatieve
PCR test verplicht.

Q. Mag er publiek aanwezig zijn tijdens de RHT?
A. Nee, publiek is niet toegestaan tijdens de RHT.

Q. Mag de eigenaar van mijn paard komen kijken?
A. Er mag één eigenaar meekomen. Deze moet bij aankomst een gezondheidscheck afleggen.
Reiziger vanuit het buitenland moeten bij aankomst een negatieve PCR test tonen.

Q. Is er een Livestream beschikbaar?
A. Ja, tijdens de wedstrijd is er een livestream beschikbaar.

Q. Ben ik als fotograaf welkom tijdens de wedstrijd?
A. Ja, je kan accreditatie aanvragen via communicatie@renswoudehorsetrials.nl. Van daaruit wordt
contact met je opgenomen.

Q. Moet ik mij als fotograaf laten testen op Covid-19?
A. Als Nederlander volstaat een gezondheidscheck bij aankomst. Kom je uit het buitenland dan zal je
bij aankomst een negatieve PCR test moeten laten zien.

Q. Zijn er sanitaire voorzieningen beschikbaar op het terrein?
A. Ja, toiletten en douches zijn beschikbaar en worden regelmatig schoongemaakt. We willen je wel
vragen om zoveel mogelijk van eigen voorzieningen gebruik te maken.

  • – – – – – – – – – – – – – – – – –

At the moment we’re receiving a lot of questions regarding. In this document we have listed the most frequently asked questions for you.

Q. I’m a Dutch Athlete. Do I need to test for Covid-19?
A. Dutch Athletes do not need have to provide a negative PCR test upon arrival. When you arrive on the show ground you’ll have to undergo a Health Check.

Q. Do I need a quarantine and Top Sport statement?
A. As of June 1, 2021, the quarantine rules are tightened. Depending on which country you’re traveling from to the Netherlands you might need additional documents. This applies for the following countries (this list will be updated on the website of the Rijksoverheid every Wednesday):
• Argentina;
• Bahrain;
• Bolivia;
• Brazil;
• Chili;
• Colombia;
• Costa Rica;
• Cyprus;
• Dominican Republic;
• Ecuador;
• French Guyana;
• Guyana;
• Cape Verde;
• Lithuania;
• Maldives;
• India;
• Panama;
• Paraguay;
• Peru;
• Seychelles;
• Suriname;
• Uruguay;
• Venezuela;
• South Africa;
• Sweden.
Click here for the link:
If you’re traveling from one of these countries you must have the following (extra) documents with you
when you arrive:
• Top Sport Statement . You can request the document by emailing to bestuur@renswoudehorsetrials.nl
• Quarantine Statement. The quarantine statement can be found here in different languages.

You can find more information regarding this on our website www.renswoudehorsetrials.nl.

Q. May I bring extra people as an athlete?
A. As an athlete you may bring a groom and coach. They must show a negative PCR test upon arrival. If they come from the Netherlands the must undergo a health check upon arrival.

Q. Where can I find the FEI schedule?
A. You can find the FEI schedule here: https://schedules.fei.org/schedule/2021_CI_0016/C

Q. When may I arrive with my horses?
A. To make sure everything runs smoothly, we have different time slots in which you may arrive.
• Tuesday 01-06-2021, between 14.00 and 15.00 hrs
• Wednesday 02-06-2021, between 08.00 and 16.00 hrs
• Thursday 03-06-2021, between 08.00 and 12.00 hrs

Arrival outside these hours is not permitted. Arrival on Tuesday between 14.00 and 15.00 hrs is only possible if you have registered by emailing to secretariaat@renswoudehorsetrials.nl.

Q. Which check regarding Rhino are done upon arrival?
A. All horses must be checked by one of our vets on arrival. The horses may not be stabled earlier. The temperature of the horse is taken by the rider or groom upon arrival. Use your own materials for this. Our veterinarians will also ask for the following documents:
• Horse passport
• The Equine Health Self-Certification Form
• The usual documents when traveling from abroad.

Q. Where can I find the starting orders and results?
A. You can find starting orders and results here: www.rechenstelle.de

Q. Before departure I need a PCR test. Can I get tested on site?
A. On June 4 a PCR test location is available on the show ground.

Q. Which Covid-19 measures should I take into account?
A. The basic rules apply at all times:
• Wash your hands regularly and thoroughly.
• Keep 1.5 meters distance from others.
• Stay home if you do not feel well and get tested immediately.
• A mouth mask is mandatory in public areas.

Q. I’m an Athlete and I come from abroad. Do I have to show a Covid-19 test?
A. Yes, as a foreign Athlete you must be tested for Covid-19. Upon arrival you must show a negative PCR test.

Q. During the event may Athletes leave the show grounds?
A. In order to prevent as many unnecessary travel movements as possible, it is desirable to leave the show grounds as little as possible. We ask you to stay in the RHT bubble as much as possible.

Q. I’m an official. Do I need to get tested before I arrive?
A. Dutch officials must undergo a Health Check upon arrival. Officials that come from abroad must show a negative PCR test when arriving on the Show Grounds.

Q. I’m fully vaccinated. Do I still have to be tested for Covid-19?
A. Yes, even if you have been fully vaccinated, a negative PCR test is mandatory when traveling from abroad.

Q. Are spectators permitted during the RHT?
A. No, spectators are not allowed to visit the RHT this year.

Q. May the owner of my horse come to the RHT?
A. One horse owner may come along. This person must do a Health Check on arrival. Travelers from abroad must show a negative PCR test on arrival.

Q. Will there be a Livestream available?
A. Yes, a Livestream will be available. Details will follow.

Q. May I visit the event as a photographer?
A. Yes, you can request accreditation via communicatie@renswoudehorsetrials.nl.

Q. As a photographer, do I have to be tested for Covid-19?
A. If you come from abroad, you will have to show a negative PCR test on arrival. Dutch photographers are asked for a Health Check upon arrival and measure temperature. After that you will receive a strap for entering the showground.

Q. Are sanitary provisions available at the Show Grounds?
A. Yes, showers and toilets are available and will be cleaned regularly. We do want to ask you to make use of your own facilities on board of the horse box as much as possible.