Ruiterinformatie 2021

Op deze pagina publiceren wij informatie voor de deelnemers aan de internationale wedstrijd.

Renswoude Horse Trials wordt gehouden met inachtneming van de maatregelen en adviezen van de Nederlandse overheid.
NOC*NSF en de KNHS specificeren deze maatregelen en adviezen voor paardensportorganisaties. De organisatie van de Renswoude Horse Trials houdt alle ontwikkelingen continu in de gaten. Zodra er nieuwe maatregelen en adviezen van toepassing zijn volgen wij die op.

Het uitgangspunt is nog steeds om zo min mogelijk verplaatsing van personen te hebben en het voorkomen van samenkomen van grote groepen mensen.

De organisatie volgt strikt de covid-19 richtlijnen van de regering en dringt er daarom bij de deelnemers op aan om het aantal personen in hun delegatie zoveel mogelijk te beperken. Bij voorkeur wordt de ruiter alleen vergezeld door haar/zijn ondersteunend personeel. Wij kunnen ons echter voorstellen dat onder bijzondere omstandigheden o.a. de eigenaar van het paard ook aanwezig dient te zijn. Houd er rekening mee dat de vereisten zoals gespecificeerd in de aanvullende covid-19-regels van toepassing zijn op alle personen die bij de ruiter horen. Dat geldt ook voor de quarantainevereisten. Zie ook de gegevens op de website van het Nederlandse Ministerie voor de vrijstellingen die gelden voor topsporters en hun ondersteunend personeel.  https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-from-abroad/exemptions-to-the-entry-ban/elite-athletes-and-their-support-staff

Tijdens de wedstrijd is er alleen toegang voor:
• Ruiters en hun medewerkers.
• Vrijwilligers die zich vooraf hebben aangemeld.
• Officials die zijn aangemeld bij de wedstrijdorganisatie.
• Fotografen met een accreditatie.

Richtlijnen

Algemene hygiëne
• Blijf thuis als je verkoudheidsklachten hebt en/of een huisgenoot hebt met klachten.
• Houd anderhalve meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
• Neem geen toeschouwers of extra vrijwilligers mee.
• Hoest of nies in je elleboog.
• Was je handen regelmatig.
• Vermijd aanraken van je gezicht.
• Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
• Schud geen handen.

Zie ook de websites van de overheid en de paardensportbonden:
https://www.rijksoverheid.nl
https://nocnsf.nl
https://www.knhs.nl

Maatregelen faciliteiten
• Alle gedeelde faciliteiten zoals de toiletten en douches worden elk uur door de organisatie schoongemaakt en ontsmet.
• Bij alle gedeelde faciliteiten is ontsmettingsmiddel aanwezig zodat de aanwezigen zelf kunnen schoonmaken en ontsmetten als zij dit willen.
• Het terrein wordt voorzien van een duidelijk routing die de aanwezigen zullen volgen, zodat personen elkaar zo min mogelijk passeren.
• De hygiëneregels dienen door alle aanwezigen op het terrein te worden nageleefd.

Aanvullende richtlijnen
• Ruiters en grooms dienen in het bezit te zijn van een gezondheidsverklaring en moeten die bij aankomst tonen. Na afloop van de wedstrijd (bij vertrek) dient men een PCR test te doen.
• Volg de aanrijdroutes en parkeren op het aangewezen parkeerterrein binnen de vakken en op aanwijzing van de parkeerwachten.
• Volg ten alle tijden de aanwijzingen op van de medewerkers/organisatie.
• Je bent aanwezig op eigen risico. De terreineigenaren aanvaarden geen aansprakelijkheid voor
schade en ongevallen.

Catering & faciliteiten
Tijdens de wedstrijd zorgen wij er voor dat de ruiters kunnen eten en drinken. Faciliteiten zoals de camping, toiletten, douches e.d. zijn beschikbaar.

Startlijsten & Resultaten
De startlijsten voor dit jaar zijn nog niet gepubliceerd.

Corona maatregelen

De Renswoude Horse Trails kunnen dit jaar, ondanks dat Corona ons nog steeds in zijn greep heeft, gelukkig wel doorgaan! Alle ontwikkelingen en maatregelen tegen de verspreiding van dit virus volgen elkaar snel op en raken iedereen in onze samenleving. Wij volgen de richtlijnen en adviezen van de overheid nauwgezet en zullen er voor zorgen dat wij de deelnemers een goed georganiseerde, maar bovenal veilige wedstrijd kunnen bieden.

Belangrijke informatie m.b.t. aanscherping quarantaineplicht per 1 juni
Met betrekking tot Covid en quarantaine maatregelen in Nederland wordt er met ingang van 1 juni a.s. een extra regel van toepassing.

Voor alle personen die inreizen uit landen met een oranje of rode kleur, geldt dat quarantaine verplicht is bij aankomst in Nederland. Voor topsport kan een beroep worden gedaan op een uitzondering voor zelf-quarantaine. Hiervoor zijn 2 extra documenten nodig.

Er zijn nog wat detailregels voor reizen door landen met een andere kleurcode maar voor de zekerheid is het beter om de vanaf 1 juni verplichte extra documenten altijd bij je te hebben bij het passeren van de grens of het deelnemen aan topsportactiviteiten in Nederland. Dit geldt voor sporters, begeleiding en officials.

Document 1 : Topsportverklaring
Wanneer je als deelnemer Nederland inreist moet je beschikken over een topsportverklaring. Deze
wordt verstrekt door de RHT. Je kan het document aanvragen via bestuur@renswoudehorsetrials.nl

Document 2 : Quarantaineverklaring
Bij elke inreis in Nederland dient elke persoon afzonderlijk ook nog de quarantaineverklaring van de
site van de Rijksoverheid ingevuld mee te nemen.
Op dit formulier kunnen dan de volgende velden worden ingevuld:
Vraag 1 : persoonlijke details
Vraag 2 : eerste rondje aankruisen, in het eerste invulveld de uitzonderingscategorie topsport
invullen, in het tweede invulveld kan verwezen worden naar Topsportverklaring van NOC
Vraag 3 : invullen en ondertekenen.

De quarantaineverklaring is hier te vinden in verschillende talen https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/documenten/publicaties/2021/05/20/quarantaineverklaring

De landen kleurcodes kunnen hier gevonden worden en kunnen per dag worden aangepast:
https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/welke-landen-hebben-welkekleurcode
Deze regels gelden alleen voor reizen naar Nederland, en er kan om gevraagd worden door aan de Nederlandse grens of tijdens een controle op het evenement of op een ander moment door handhavers. Alle andere regels rond inreizen, bijv. testen, blijven van toepassing en ook de regels van de landen waardoor gereisd wordt of waar de deelnemers naar terugkeren. Voor reizigers uit landen van buiten de EU waarvoor een Europees inreisverbod geldt een aparte procedure waarvoor een speciale brief van NOC*NSF vereist is. Neem hierover contact op met de organisatie.

Hoofdstelnummers moeten zichtbaar zijn aan het halster/ hoofdstel van het paard. Dit is verplicht! Hoofdstelnummers staan gepubliceerd op: www.rechenstelle.de.